The vital importance of creating innovation

Alles hangt met alles samen… 😉 De afgelopen tijd heb ik een aantal berichten geschreven over digital media literacy. Het eerste bericht was naar aanleiding van het essay dat ik heb gepubliceerd. Daarna volgde een bericht over mediawijsheid en in een derde bericht heb ik over mijn presentatie geschreven. Genoemd essay heb ik geschreven in het kader van een masterclass Strategisch HRM, onderdeel van de master ‘Personal Leadership in Innovation and Change’ (PLIC). Daar was ik natuurlijk niet de enige die een essay heeft geschreven.

Ronald Roos, Product Marketeer bij NXP Semiconductors, schreef zijn essay ‘CREATING INNOVATION VALUE THROUH NETWORKS’. Ronald verdedigt de stelling dat “kenniscirculatie en talentontwikkeling duurzame concurrentievoordelen opleveren” (de subtitel vrij vertaald). Dat sluit prima aan bij mijn pleidooi voor meer aandacht voor digital media literacy. Lees het essay van Ronald dat door de beoordelingscommissie werd uitgeroepen tot het ‘essay van het jaar’. Ronald schrijft over waarom innovatie van strategisch belang is voor organisaties. Netwerken spelen daarbij een belangrijke rol, ook en vooral digitale netwerken. Mijn vraag is dan vervolgens of de mensen in en om de bedrijven voldoende literate zijn om die digitale netwerken op een effectieve wijze te gebruiken.

Het belang van digital media literacy komt de laatste tijd steeds meer bovendrijven, maar dat is wellicht net zoiets als je eigen auto. Het merk of type dat je zelf rijdt zie je ook steeds meer op de weg. Dus dat ik steeds vaker berichten tegenkom over digital media literacy heeft waarschijnlijk met mijn subjectieve waarneming te maken. 😉 Maar laat ik in dit kader van ‘CREATING INNOVATION VALUE THROUH NETWORKS‘, waarbij de e-skills een voorwaarde vormen om die innovatie tot stand te brengen, toch nog een voorbeeld geven:

why e-skills are of such vital importance to young people and how education and society can play a vital role in supporting the development of proper, ready-to-use e-skills

Het bovenstaande citaat is het doel van een E-skills seminar: providing young people a bright future van Neth-ER.

Het accent zal hier liggen op de verbanden tussen ICT en onderwijs, leven lang leren, digitale geletterdheid en ICT-skills voor de 21e eeuw.

Kijk ook hier.

 

Geef een reactie