Help! De stroom valt uit.

Bedrijven, instellingen, onderwijs en innovatieve projecten moeten elkaar leren kennen: kennis delen en samen kennis ontwikkelen. Geen enkele organisatie is in staat om in deze ‘genetwerkte’ wereld te blijven functioneren, laat staan te innoveren, zonder samenwerking met anderen. Mensen netwerken daartoe. Het bereik dat je als individu hebt bij een netwerkborrel is zeer beperkt, zeker als je dat vergelijkt met het digitale netwerk. Dat digitale netwerk is van strategisch belang voor mens, organisatie en regio. Hoe kunnen we social media en andere vormen van digitale netwerken nu functioneel doordacht, efficiënt en effectief inzetten? Hebben we voldoende media wijsheid in pacht? Zijn we voldoende ‘digital media literate’? Aandacht voor en het ontwikkelen van digital media literacy wordt in het Horizon Report 2011 van EDUCAUSE “de belangrijkste kritieke uitdaging” voor de komende jaren genoemd. Het rapport spreekt van “een key skill voor elke discipline en professie“. Het internationaal erkende Horizon Report wordt elk jaar samengesteld door ‘The New Media Consortium’ en ‘EDUCAUSE Learning Initiative’ in samenwerking met internationale wetenschappelijke instellingen en universiteiten.

In het kader van mijn opleiding de master ‘Personal Leadership in Innovation and Change’ (PLIC: zie eerder bericht) heb ik het afgelopen half jaar een masterclass Strategisch HRM gevolgd. Die heb ik recent afgesloten met een essay dat ik op vrijdag 13 januari 2012 mocht presenteren. De beoordelingscommissie was zo enthousiast dat zij mij met een 9 als eindcijfer beoordeelden. De commissie bestond uit, Thijs Habets (programmamanager Empower Limburg), Ernst Scipio (Member supervisory board at Data4 Information Technology & IX Networks; Owner at Mingus B.V.; Partner at Parker Projectontwikkeling BV.), Jos Belt (Teamleider HRM at Gemeente Sittard-GeleenVoorzitter afdeling Limburg at NVP) en Jol Stoffers (coördinator PLIC). Ook Sonja Bouten (Senior Organisatieadviseur at Empower Limburg; Senior organisatieadviseur at Provincie Limburg) zat in de beoordelingscommissie. Zij heeft de meeste essays en presentaties van mijn medestudenten PLIC mee beoordeeld, maar was helaas bij mijn presentatie verhinderd.

Prachtig, maar wat nu?

De inleiding van dit blogbericht geeft de essentie van mijn verhaal weer. De titel van het essay is: “Help! De stroom valt uit. : het belang van digital media literacy voor werken en leren.” Laat ik dat even uitleggen. Als de stroom uitvalt… kunnen we dan nog werken? Kunnen we dan nog leren? Stroom hoort inmiddels tot de eerste levensbehoeften van veel mensen. Zo noodzakelijk als elektrische stroom is voor licht en voor het draaiend houden van onze computers, zo noodzakelijk is digital media literacy voor het functioneren van digitale netwerken. Die deskundigheid van mensen is van belang voor de kwaliteit in organisaties en is daarmee een rode draad door mijn essay.

Digital media literacy is een key skill voor effectief en efficiënt gebruik van die netwerken. Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt. De oplossing kan worden gezocht in employability van de beroepsbevolking: van baan- naar werkgarantie. Aangezien digital media literacy een key skill voor elke discipline en professie is en dat digitaal netwerken van strategisch belang is, is het bevorderen van digital media literacy een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van employability.

Ik ben van mening dat het belang van digital media literacy zo groot is, dat we als regio en onderwijs (o.a. Zuyd Hogeschool) ’te laat komen’ als we deze deskundigheid, bekwaamheid, wijsheid of geletterdheid (hoe je het ook noemen wilt) niet snel met elkaar verder ontwikkelen. Dan gaat het om mensen, mensen die werken bij organisaties en meer of minder bekwaam zijn. Deskundigheid moet door HR-diensten in kaart worden gebracht. HR-diensten kunnen met Strategisch HRM (SHRM) employability bevorderen.

In het essay neem ik de lezer, met digital media literacy in zijn of haar koffertje, mee via de demografische problematiek in de regio (Limburg, Euregio) naar prachtige projecten die we daar ontwikkelen en naar Zuyd (daar waar ik zelf werk ;-)). Wil je weten welke rol Zuyd in dit kader speelt, wat ik zelf bij Zuyd daarmee (wil) doe(n) en op welke bronnen ik mijn relaas gestoeld heb? Klik dan hier om het volledige essay te lezen.

Op vrijdag 3 februari 2012 om 16:00u herhaal ik op verzoek van de opleiding mijn presentatie bij Zuyd (locatie Nieuw Eyckholt, Heerlen). De presentatie duurt ongeveer een kwartier. Daarna hebben we ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Als mijn verhaal hout snijdt, dan is de volgende vraag: wat is de uitdaging, wat kunnen we samen doen?

Je (ja, JIJ) bent van harte uitgenodigd deze presentatie bij te wonen. Meld je wel even aan door te reageren op dit bericht of d.m.v. een e-mail: jack.pleumeekers@zuyd.nl Je krijgt van mij dan bericht in welk lokaal we elkaar voor deze gelegenheid ontmoeten.

Creative Commons Licentie

Help! De stroom valt uit. Jack Pleumeekers
Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.

Geef een reactie