Digitaal toetsen (deel 2): Het ‘waarom’.

Waarom digitaal toetsen? Ik zou bijna zeggen, omdat we er niet onderuit komen. Dat klinkt misschien wat negatief, maar zo is het niet bedoeld. Waarom telefoneren we? Waarom rijden we auto? Waarom luisteren we naar de radio? Technologische vooruitgang noemen we dat. De mens maakt er gebruik van, van die techniek, de een wat meer en de ander wat minder. Dan heb je de voorlopers en de volgers. Niets bijzonders. Zo zal het ook met digitaal toetsen gaan. In dit bericht wil ik argumenten noemen om digitaal te toetsen en ik roep de lezer op om ze aan te vullen in een reactie.

Met digitaal toetsen bedoel ik toetsen vanaf het beeldscherm van een computer, beeldschermafname noemen we dat. In het volgend bericht over digitaal toetsen zal ik een voorbeeld geven van hoe het digitaal toetssysteem kan worden ingezet om de gehele toetsprocedure te ondersteunen zonder dat daarop beeldschermafname volgt; het verbeteren van de workflow. Maar nu eerst de voordelen van beeldschermafname.

 • uitermate geschikt voor formatief toetsen:
  • te gebruiken voor toetsgestuurd leren of adaptieve toetsen (= toetsverloop is afhankelijk van de gegeven antwoorden) met links naar de elektronische leeromgeving en internetbronnen
  • andere toepassingen als ingangstoetsen of ‘drill and practice’
 • toetsen kunnen automatisch worden nagekeken
 • grote betrouwbaarheid bij de beoordeling
 • studenten kunnen direct na afloop een (voorlopige) uitslag krijgen
 • studenten kunnen direct na afloop van de toets feedback krijgen (geen drie weken wachten op correctie door de docent)
 • grote verscheidenheid aan vraagtypen (dat levert nieuwe didactische mogelijkheden bij het toetsen)
 • je kunt gebruik maken van simulaties, animaties, video en geluid (zo zijn uitdagende en zelfs inspirerende toetsen mogelijk)
 • besparing van papier
 • vragen kunnen in een willekeurige volgorde worden getoond (is een maatregel tegen fraude waardoor digitaal toetsen minder fraudegevoelig is dan toetsen op papier)
 • antwoorden op meerkeuzevragen kunnen in willekeurige volgorde worden getoond (ook een maatregel tegen fraude met hetzelfde voordeel)
 • ingebouwde rapportage van resultaten
 • ingebouwde vraag- en toetsanalyse (kwaliteit!)
Daarnaast treden er nog positieve side effects op als gevolg van bovenstaande voordelen:
 • de opbouw van een grote itembank maakt hergebruik van vragen mogelijk
 • uit een grote itembank kunnen verschillende toetsen worden samengesteld
 • verhoging van de kwaliteit van vragen en toetsen door samenwerking
 • verhoging van de kwaliteit door ingebouwde vraag- en toetsanalyse
 • verminderen van de werkdruk door samenwerking aan vragen en toetsen
 • verminderen van de werkdruk door geautomatiseerde correctie
 • verminderen van de werkdruk door de mogelijkheid van versiebeheer
 • vereenvoudiging van het toetsproces, o.a. omdat geen controle van individuele schrapkaarten (scanfouten of meldingen) nodig is (daarbij ook geen discussie over aangekruiste antwoorden want die liggen digitaal eenduidig vast)

Natuurlijk, ‘voor niets gaat de zon op’ of ‘kosten gaan voor de baat’. Zonder investering geen winst:

 • een goede organisatie van het hele toetsproces is noodzakelijk (wanneer niet eigenlijk?)
 • het proces moet worden gecoördineerd; hier is ook kennis voor nodig
 • vragen moeten worden ontwikkeld; een investering in tijd om vragen in een digitaal systeem te bouwen (de itembank opbouwen)
 • scholing, training en support moeten worden ingeregeld
 • surveillanten moeten goed worden getraind of geïnstrueerd (maar is dat laatste wel genoeg?)
 • goed communiceren met studenten over wat er in dit verband van hun wordt verwacht (vooral bij summatieve toetsen)
 • noodprocedures moeten worden ontwikkeld (hebben we die dan ook bij papieren toetsen?)
 • noodaccounts moeten worden geregeld

En dan is er naast de investering nog een nadeel. Een nadeel?

Ja… de afhankelijkheid van de techniek. Stel… de computer valt uit of het netwerk werkt niet meer of de server valt uit of de stroom valt uit. Net zoals in een project de risico’s worden beschreven. In een projectplan beschrijf je dan ook de tegenmaatregelen. Laten we ze voor dit risico eens op een rijtje zetten:

 • Voor een defecte computer kan een reserve computer (vaste pc of een laptop) worden geregeld.
 • Voor de uitval van het netwerk of de server is één afdruk die dan snel op de kopieermachine kan worden gelegd voldoende. Een papieren toets voor noodgevallen.
 • Als de stroom uitvalt hebben we een echt probleem (kopiëren kan ook niet meer), maar dan maakt het niet meer uit of we digitaal of op papier willen toetsen: als de stroom uitvalt op een donkere wintermiddag en er geen licht is om te schrijven gaat het het ook met een papieren toets fout.

Iemand nog meer? Ook de genoemde investeringen en nadelen mogen gerust worden aangevuld. 😉

Ik ben zeker niet volledig geweest, maar mijn conclusie is dat het altijd de moeite waard is om digitaal toetsen op te nemen in de toetsmix. Er zijn genoeg argumenten vóór en er is winst te behalen. Die investeringen moet je ook doen als je op een kwalitatieve manier op papier (of andere wijze) wilt toetsen. Digitaal toetsen zet aan tot creativiteit met nieuwe vraagtypen en multimedia, en is een trigger om na te denken over het toetsbeleid van de opleiding.

En als je nou nog steeds niet digitaal wilt, dan doe je het toch gewoon zo…?!

7 antwoorden op “Digitaal toetsen (deel 2): Het ‘waarom’.”

 1. Hoi Jack,

  Ja, toetsen via QMP is niet alleen heel eenvoudig door alle mogelijkheden, maar tevens kun je de gokkans elimineren doordat je “open vragen” kunt stellen en de “sleepvragen” (drag and drop). Dus ik ben zeker voorstander van digitaal toetsen en ook met QMP, maar er is nog een weg te gaan wat betreft de autorisatie in het pakket QMP.

  De film van de USB typemachine is geweldig.

 2. Beste Jack, ik wil je verhaal hierbij van harte ondersteunen! Volgens mij is er momenteel een hoofdargument om met digitaal toetsen te beginnen. Er wordt zeer kritisch gekeken naar de kwaliteit van toetsing en examinering in het onderwijs. Digitaal toetsen biedt bij uitstek kansen om deze kwaliteit te versterken. Zijn we binnen het groene onderwijs ook druk mee bezig. Zie Toetsplaza.nl voor meer informatie.

  1. Beste Eus,

   Helaas kleven aan Blackboard wel enige nadelen rondom toetsing, zie ook: http://wp.me/pOEmX-28. Met name voor summatief toetsen of voor het opbouwen van een itembank zou ik liever voor een echt toetsprogramma kiezen zoals QMP of TeleToets.

   Leuke film van de authentieke typemachine met iPad!

 3. Daarnaast verdient de pc en netwerk omgeving extra aandacht. Vooral bij gebruik van laptops (wifi). Bij de ene toets mag je bijvoorbeeld wel met hulp programma’s werken en bij de ander niet. En wat te denken van ongeoorloofd googelen, chatten, of communiceren met een laptop in de kamer ernaast? Dat is te beveiligen maar heeft zo zijn uitdagingen. Vooral het beheer hiervan bij gebruik op meerdere lokaties en wisselend gebruik van hulp programma’s

  Uiteraard spreken alle voordelen voor zich.

  1. Dit hoort bij de investeringen die je moet doen om van de voordelen te kunnen profiteren. Bij summatieve toetsen werken wij met student-eigen laptops met de secured browser van QMP. We ondervangen die risico’s door o.a. de surveillanten goed te instrueren. Deze houden bij wie in het toetslokaal de toets maakt (presentielijst en collegekaart), houden de beeldschermen in de gaten (opvallende achtergrondkleur en logo) en controleren op de laptop van de student of deze de toets helemaal heeft afgesloten (de student krijgt maximaal één poging).
   De toets op een andere plek maken heeft dan geen zin, een lopende toets mee naar buiten nemen kan niet en googlen of chatten is onmogelijk. Het wordt inderdaad een ander verhaal als studenten een hulpprogramma mogen gebruiken, maar dan wordt (voor zover ik dat weet) de toets meer in de vorm van een opdracht gegoten en geen digitale toetssoftware gebruikt.

Geef een reactie